Our Journal is Added in

    

Qualis Capes / BRAZIL as B3

Article Details ::
Article Name :
वृद्धांचा आहार आणि आरोग्य
Author Name :
डॉ. वंदना नामदेव बनकर
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
ROR-14666
Article :
Author Profile
Abstract :
मानवी जीवन जगत असताना विविध अवस्थातून जावे लागते. प्रत्येक अवस्थेमध्ये लागणाऱ्या पोषक आहारात फरक आढळतो. प्रत्येक अवस्थेचे आहाराच्या दृष्टिकोणातून भिन्न महत्त्व आहे. विविध वयोगटाच्या व्यक्तीकरिता आहार व पोषणाचे ज्ञान असणे फार आवश्यक आहे.
Keywords :
  • मानवी जीवन,पोषणाचे ज्ञान,व्यक्तीकरिता आहार,
 
Copyright � 2011 : www.lbp.world , Email Us at :ayisrj2011@gmail.com to publish your journal.