Our Journal is Added in

    

Qualis Capes / BRAZIL as B3

Article Details ::
Article Name :
एस. एल. भैरप्पा यांचे भारतीय साहित्यातील स्थान
Author Name :
प्रा. किशोर यादवराव बुटले
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
ROR-14117
Article :
Author Profile
Abstract :
संतेशिवर लिंगण्णय्या उर्फ एस.एल. भैरप्पा भारतीय वाङ्मय विश्वातील एक प्रसिद्ध नाव समर्थ लेखणीतून कसदार साहित्य निर्माण करणारा मोठा साहित्यिक. वयाच्या अठराव्या वर्षी ‘भीमकाय’ नावाची पहिली कादंबरी लिहिणारा हा लेखक पुढे इतका लिहायला लागला की, तो अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित झाला.
Keywords :
  • एस. एल. भैरप्पा,भारतीय साहित्य,
 
Copyright � 2011 : www.lbp.world , Email Us at :ayisrj2011@gmail.com to publish your journal.