Our Journal is Added in

    

Qualis Capes / BRAZIL as B3

Article Details ::
Article Name :
भारतीय अर्थव्यवस्थेत विशेष आर्थिक क्षेत्राची भूमिका
Author Name :
प्रा. डाॅ. आसावरी आर.दुर्गे
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
ROR-9604
Article :
Author Profile
Abstract :
भारत हा विकसनशील देश आहे तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित करण्याच्या दृष्टिकोणातून स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मागील सहा दशकात सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत.
Keywords :
  • भारत हा विकसनशील देश,
 
Copyright � 2011 : www.lbp.world , Email Us at :ayisrj2011@gmail.com to publish your journal.