Our Journal is Added in

    

Qualis Capes / BRAZIL as B3

Article Details ::
Article Name :
संत एकनाथांच्या साहित्यातील समाजदर्शन
Author Name :
प्रा. डॉ. राजेंद्र वाटाणे
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
ROR-9441
Article :
Author Profile
Abstract :
संत साहित्य हे भारतीय संस्कृतीचे आणि अद्वैत विचारसरणीचे संचित आहे. संतांनी आपली वाणी आणि लेखनी लोककल्याणासाठी खर्ची घातली. त्यामुळेच त्यांच्या व्यक्तित्वात कृती आणि उक्तीचा अपूर्व मेळ आढळतो. ‘जे जे भेटे भूत।
Keywords :
  • संत एकनाथ,
 
Copyright � 2011 : www.lbp.world , Email Us at :ayisrj2011@gmail.com to publish your journal.