Our Journal is Added in

    

Qualis Capes / BRAZIL as B3

Article Details ::
Article Name :
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांची वास्तविकता एक अभ्यास’’
Author Name :
सुनील प्र. घुगल
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
ROR-9432
Article :
Author Profile
Abstract :
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक , शैक्षणिक, राजकीय व आर्थिक विषयांवर आपले विचार स्पष्टपणे मांडले त्यांनी 1943 मध्ये इस्ट इंडिया कंपनीच्या व्यापाराचा एकाधिकार नष्ट करून ब्रिटीश जनतेसाठी भारताशी व्यापार करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला. रूपयाच्या अवमुल्यना बाबत चांदीचा अतिरिक्त पुरवठा जबाबदार नाही
Keywords :
  • डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आर्थिक विचार,
 
Copyright � 2011 : www.lbp.world , Email Us at :ayisrj2011@gmail.com to publish your journal.