Our Journal is Added in

    

Qualis Capes / BRAZIL as B3

Article Details ::
Article Name :
‘‘ डाॅ. पंजाबराव देशमुखांचे शैक्षणिक कार्य ’’
Author Name :
प्रा.डाॅ.शरद आर. डवरे
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
ROR-9424
Article :
Author Profile
Abstract :
डाॅ. पंजाबराव देशमुख हे सहकार, कृषी शैक्षणिक अशा विविध क्षेत्रात ज्ञान व योगदान असणारे गतिशील असे व्यक्तीमत्व होय. त्यांचा जन्म 27 डिसेंबर 1898 रोजी अमरावती जिल्हयातील नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील पापळ या खेडेगावात एका शेतकरी कुटूंबात झाला.
Keywords :
  • डाॅ. पंजाबराव देशमुख,शैक्षणिक कार्य,
 
Copyright � 2011 : www.lbp.world , Email Us at :ayisrj2011@gmail.com to publish your journal.