Our Journal is Added in

    

Qualis Capes / BRAZIL as B3

Article Details ::
Article Name :
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची काव्यप्रेरणा व काव्यदृष्टी
Author Name :
आचार्य कोमल वि. ठाकरे
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
ROR-9423
Article :
Author Profile
Abstract :
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज हे आधुनिक संतपरंपरेतील एक महत्वाचे संत आहेत. 59 वर्षाच्या आपल्या जीवनकाळात त्यांनी आपली नाममुद्रा भारतीय जनमनावर खोल कोरली. बालपणापासून कुाग्र बुद्धीचा असणारा माणिक पुढे तुकड्या नंतर तुकडोजी, नंतर महाराज व अखेरीस राष्ट्रसंत झाला.
Keywords :
  • राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज,काव्यदृष्टी,
 
Copyright � 2011 : www.lbp.world , Email Us at :ayisrj2011@gmail.com to publish your journal.