Our Journal is Added in

    

Qualis Capes / BRAZIL as B3

Article Details ::
Article Name :
“आधुनिक युगातील भारतीय बँका: संधी व आव्हाने“
Author Name :
प्रा. डाॅ. आसावरी आर. दुर्गे
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
ROR-9420
Article :
Author Profile
Abstract :
ह्या संशोधनासाठी नागपूर जिल्ह्यची निवड केली असून नागपूर जिल्ह्यातील 25 ग्रामीण व 25 शहरी असे एकूण 50 बँक अधिकारी नमुना निवड पद्धतीने निवडल्या गेले.
Keywords :
  • भारतीय बँका,
 
Copyright � 2011 : www.lbp.world , Email Us at :ayisrj2011@gmail.com to publish your journal.