Our Journal is Added in

    

Qualis Capes / BRAZIL as B3

Article Details ::
Article Name :
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा राज्य समाजवाद आणि आजची स्थिती
Author Name :
अनिकेत रविंद्र उबाळे
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
ROR-14435
Article :
Author Profile
Abstract :
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारात संसदीय लोकशाही आणि राज्य समाजवाद यांचा समन्वय साधण्यात आला आहे. या दोन संकल्पना परस्परांशी पुरक ठरू शकतात. हा त्यांच्या लोकशाही समाजवादाच्या मुळाशी असलेला विचार आहे.
Keywords :
  • संसदीयलोकशाही,राज्यसमाजवाद,
 
Copyright � 2011 : www.lbp.world , Email Us at :ayisrj2011@gmail.com to publish your journal.