Our Journal is Added in

    

Qualis Capes / BRAZIL as B3

Article Details ::
Article Name :
’’महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात वाहक पदावर कार्यरत महिलांच्या आरोग्य विषयक समस्या’’
Author Name :
प्रा. अर्चना पडगीलवार
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
ROR-13404
Article :
Author Profile
Abstract :
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ (एस टी परिवहन)हे महाराष्ट्रातील जनतेला प्रवासाची सेवा उपलब्ध करून देणारे एक अग्रगण्य महामंडळ आहे. या माध्यमातून राज्यात जवळपास लाखो प्रवासी दररोज प्रवास करतात. प्रवाशांच्या हितासाठी महामंडळाने आजवर अनेक सुविधा राबविल्यात.
Keywords :
  • महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,
 
Copyright � 2011 : www.lbp.world , Email Us at :ayisrj2011@gmail.com to publish your journal.