Our Journal is Added in

    

Qualis Capes / BRAZIL as B3

Article Details ::
Article Name :
कृषीमालाच्या मुल्यांतील उच्चवचने
Author Name :
प्रा. डॉ. आसावरी आर. दुर्गे
Publisher :
Ashok Yakkaldevi
Article Series No. :
ROR-10876
Article :
Author Profile
Abstract :
भारत प्राचीन काळापासून एक कृषीप्रधान देश आहे. देशातील अधिकांश रहिवासी आज ही कृषी द्वारा आपली उपजीवीका करीत आहेत
Keywords :
  • कृषीमाल,उच्चवचने,
 
Copyright � 2011 : www.lbp.world , Email Us at :ayisrj2011@gmail.com to publish your journal.